Đảo Tam Hải - chốn bình yên giữa trần gian – Nấm Linh Chi, Nấm Lim Xanh