Khám phá cung đường Quảng Nam (Việt Nam) - Sê Kông (Lào) qua của khẩu – Nấm Linh Chi, Nấm Lim Xanh