Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng Quảng Nam – Nấm Linh Chi, Nấm Lim Xanh