Nấm Lim Xanh loai 1 thái lát – Nấm Linh Chi, Nấm Lim Xanh