Nấm Lim Xanh loại 2 thái lát – Nấm Linh Chi, Nấm Lim Xanh