Nấm Lim Xanh loại 3 thái lát – Nấm Linh Chi, Nấm Lim Xanh