Nấm Linh Chi trang trại – Nấm Linh Chi, Nấm Lim Xanh