Nấm Linh Chi Việt Nam – Nấm Linh Chi, Nấm Lim Xanh