Cây "Nấm Linh Chi" giống hình bản đồ Việt Nam – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam