Cây "Nấm Linh Chi" giống hình bản đồ Việt Nam – Nấm Linh Chi, Nấm Lim Xanh