Công ty TNHH MTV Nấm Linh Chi Quảng Nam: Vì một thương hiệu và sức khỏ – Nấm Linh Chi, Nấm Lim Xanh