Công ty TNHH MTV Nấm Linh Chi Quảng Nam: Vì một thương hiệu và sức khỏ – Nấm Lim Xanh & Nấm Linh Chi - "Món quà sức khoẻ hơn 2000 năm qua"