Công ty TNHH MTV Nấm Linh Chi Quảng Nam: Vì một thương hiệu và sức khỏ – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam