Hành trình phát triển chuỗi giá trị nấm linh chi Quảng Nam – Nấm Lim Xanh & Nấm Linh Chi - "Món quà sức khoẻ hơn 2000 năm qua"