Làm nên thương hiệu Nấm Lim Xanh xứ Quảng – Nấm Linh Chi, Nấm Lim Xanh