Lần đầu tiên Bí thư, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam đối thoại với nông dân – Nấm Lim Xanh & Nấm Linh Chi Quảng Nam