Linh chi Việt và giám đốc 26 tuổi – Nấm Linh Chi, Nấm Lim Xanh