Linh chi Việt và giám đốc 26 tuổi – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam