Linh chi Việt và giám đốc 26 tuổi – Nấm Lim Xanh & Nấm Linh Chi - "Món quà sức khoẻ hơn 2000 năm qua"