Phần thưởng của doanh nhân tâm tài – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam