Hiệu quả của Nấm – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam