Bảo quản nấm lim xanh tránh bị ẩm mốc, mọt – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam