Bảo quản và sơ chế nấm lim xanh hiệu quả – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam