Các loại thực phẩm gây hại đến sức khỏe và cách phòng ngừa bệnh tật – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam