Các tác dụng của sâm ngọc linh – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam