Các tác dụng thần kỳ của nấm lim xanh – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam