Cách bảo quản nấm lim xanh khỏi ẩm mốc – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam