Cách bảo quản nấm lim xanh khỏi mốc – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam