Cách phân biệt nấm lim xanh rừng thật và giả – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam