Cách phân biệt nấm Lim Xanh thật và giả – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam