Cách sơ chế nấm lim xanh khô, chế biến nấm lim rừng – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam