Chữa trị bệnh gan bằng nấm Lim Xanh: PGS. Văn Như Cương – Người truyền – Nấm Linh Chi, Nấm Lim Xanh