Chữa trị bệnh gan bằng nấm Lim Xanh: PGS. Văn Như Cương – Người truyền – Nấm Lim Xanh & Nấm Linh Chi Quảng Nam