Có tới 6 loại nấm lim xanh? – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam