Công dụng chữa bệnh của nấm lim xanh – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam