Công dụng của nấm lim xanh và giá trị mang lại – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam