Công dụng nấm lim xanh Quảng Nam với bệnh lý, sức khỏe – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam