Điều trị cảm cúm bằng nấm linh chi – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam