Đối tượng thích hợp sử dụng nấm linh chi – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam