Hạ đường huyết khi dùng nấm lim xanh Quảng Nam – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam