Lợi ích của Triterpenes trong Nấm lim xanh – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam