Mùi vị của nấm lim xanh như thế nào? – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam