Nấm lim xanh bị mọt có dùng được không? – Nấm Lim Xanh & Nấm Linh Chi Quảng Nam