Nấm lim xanh bị mọt có dùng được không? – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam