Nấm lim xanh cho bệnh nhân mới mổ ung thư – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam