Nấm lim xanh có tác dụng chữa bệnh là do đâu? – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam