Nấm lim xanh có tên khoa học là gì? – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam