Nấm lim xanh giúp giảm tai biến – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam