Nấm lim xanh hỗ trợ điều trị bệnh ung thư máu – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam