Nấm lim xanh Lào chữa bệnh gan nhiễm mỡ – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam