Nấm lim xanh loại nguyên cây có chữa được bệnh? – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam