Nấm lim xanh ngâm rượu – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam