Nấm lim xanh Quảng Nam chữa yếu sinh lý – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam