Nấm lim xanh rừng có độc không? – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam