Nấm lim xanh rừng có tác dụng chữa bệnh gì? – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam