Người bị mụn nhọt có nên uống nấm lim xanh không? – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam