Người đàn ông mang án tử ung thư gan khỏi bệnh thần kỳ nhờ uống nấm li – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam