Người đàn ông mang án tử ung thư gan khỏi bệnh thần kỳ nhờ uống nấm li – Nấm Linh Chi, Nấm Lim Xanh